Previous: oblidoNext: obligatio


oblĭgāmentum, i, n. [obligo].

I. Lit., a band (post-class.): caput obligamento obnoxium, Tert. Cor. Mil. 14.—

II. Trop., an obligation: legis obligamenta, Tert. adv. Marc. 3, 22; Hier. Ephes. 1, 14; Tert. Idol. 15.