Previous: reclaudoNext: reclinis


rēclīnātōrĭum, i, n. [reclino]; in plur., the back of a couch: reclinatoria vulgus appellat ornamenta lectorum, quae fulciunt toros sive caput, Isid. Orig. 19, 26, 3. —

II. The seat in a chariot: aureum, Vulg. Cant. 3, 10.