Previous: ἀνιερωτέονNext: ἀνιηρός


ἀνίημι, ης (ἀνιεῖς, as if from ἀνιέω, dub. in Il.5.880), ησι: impf. ἀνίην, Hom. and Att. 2 and 3sg. εις, ει, Ion. 3sg. ἀνίη SIG1 (Abu Simbel, vi B. C., Iterat. ἀνίεσκε Hes.Th.157; also ἠνίει Hp.Epid.7.46; 1sg. ἀνίειν Luc.Cat.4: fut. ἀνήσω: pf. ἀνεῖκα: aor. 1 ἀνῆκα; Ion. ἀνέηκα.:—
the Homeric forms ἀνέσει Od.18.265, aor. opt. ἀνέσαιμι 14.209, part. ἀνέσαντες 13.657 should be referred to ἀνέζω, but ἄνεσαν Il.21.537 is from ἀνίημι: aor. 2, 3pl. ἀνεῖσαν Th.5.32, imper. ἄνες A.Ch.489, S.Ant. 1101, E.Hel.442, subj. ἀνῇς A.Eu.183, Ep. 3sg. subj. ἀνήη Il.2.34, opt. ἀνείη, inf. ἀνεῖναι, part. ἀνείς:—
Pass., ἀνίεμαι: pf. ἀνεῖμαι Hdt.2.65, A.Th.413, 3pl. pf. ἀνέωνται Hdt.2.165 (v.l. ἀνέονται), inf. ἀνἑῶσθαι (sic) Tab.Heracl.1.153: aor. part. ἀνεθείς Pl.R.41ce: fut. ἀνεθήσομαι Th.8.63. [ἀνῐ- Ep., ἀνῑ- Att.: but even Hom. has ἀνῑ́ει, ἀνῑέμενος, and we find ἀνῐ́ησιν in Pl.Com.153 (anap.).]: —
send up or forth, Ζεφύροιο ..ἀήτας Ὠκεανὸς ἀνίησιν Od.4.568; of Charybdis, τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν ..τρὶς δ' ἀναροιβδεῖ 12.105; ἀφρὸν ἀ. spew up, vomit, A.Eu.183; σταγόνας [αἵματος] ἀ. S.OT1277; of the earth, καρπὸν ἀ. make corn or fruit spring up, h.Cer.333; κνώδαλα A. Supp.266; also of the gods, ἀ. ἄροτον γῆς S.OT270, etc.; so of females, produce, ib.1405:—
in Pass., σπαρτῶν ἀπ' ἀνδρῶν ῥίζωμ' ἀνεῖται A.Th.413: then in various relations, συὸς χρῆμα ἀ. S.Fr.401; κρήνην E.Ba.766; of a forest, πῦρ καὶ φλόγα Th.2.77; πνεῦμ' ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων E.Or.277:—
send up from the grave or nether world, A.Pers.650, Ar.Ra.1462, Phryn.Com.1 D., Pl.Cra.403e, etc.:—
Pass., ἐκ γῆς κάτωθεν ἀνίεται ὁ πλοῦτος ibid.; of fruit, Thphr.CP5.1.5.

2. let come up, give access to, τινά X.HG2.4.11; εἰς τὸ πεδίον ib. 7.2.12.

II. let go, from Hom. downwds. a very common sense, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν, i.e. left me, Il.2.71, etc., cf. Pl.Prt.310d: —
Pass., ἀνίεσθαι wake up, D.S.17.56; set free, ἐκ στέγης ἀ. S.Ant. 1101; let go unpunished, ἄνδρα τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον X.HG2.3.51, cf. Lys.13.93; ἄνετέ μ' ἄνετε leave me alone, forbear, S.El. 229 (lyr.); of a state of mind, ἐμὲ δ' οὐδ' ὣς θυμὸν ἀνίει ..ὀδύνη Il. 15.24; ὅταν μ' ἀνῇ νόσος μανίας E.Or.227; ὥς μιν ὁ οἶνος ἀνῆκε Hdt.1.213, etc.; ἀ. ἵππον to let him go (by slackening the rein), S.El.721; ἵππους εἰς τάχος ἀ. X.Eq.Mag.3.2; τῷ δήμῳ τὰς ἡνίας ἀ. Plu.Per. 11.

b. loosen, unfasten, δεσμόν Od.8.359 (v.l. δεσμῶν); δεσμά τ' ἀνεῖσαι Call.Hec.1.2.13: hence, open, πύλας ἄνεσαν Il.21.537; ἀ. θύρετρα E.Ba.448; ἀ. σήμαντρα break the seal, Id.IA325:—
Pass., πύλαι ἀνειμέναι D.H.10.14.

2. ἀ. τινί let loose at one, slip at, ἀ. τὰς κύνας X.Cyn.7.7: hence ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες Il.5.761, cf. 880: c. acc. et inf., Διομήδεα μαργαίνειν ἀνέηκεν ib.882: generally, set on or urge to do a thing, c. inf., Μοῦσ' ἄρ' ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι Od.8.73, cf. 17.425, Il.2.276, 5.422: freq. c. acc. pers. only, let loose, excite, as οὐδέ κε Τηλέμαχον ..ῳ̂δ' ἀνιείης Od.2.185; μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν Il.7.25; τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν urged Thrasymedes to their aid, 17.705:—
so in Pass., ἅπας κίνδυνος ἀνεῖται σοφίας Ar.Nu.955.

3. ἀ. τινὰ πρός τι to let go for any purpose, τὸν λεὼν ..ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ θυσίας Hdt.2.129; ἐς παιγνίην ἑωυτὸν ἀ. ib. 173; τὰ μικρὰ εἰς τύχην ἀνείς E.Fr.974 (v.l. ἀφείς); τὰ σώματα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν X.Cyr.7.5.75; ἐὰν δ' ἀνῃ̂ς, ὕβριστον χρῆμα κἀκόλαστον [γυνή] if you leave her free, Pl.Com.98.

4. let, allow, c. acc. et inf., ἀνεῖναι αὐτοὺς ὅ τι βούλονται ποιεῖν Pl.La.179a; ἀ. τρίχας αὔξεσθαι Hdt.2.36, cf. 4.175: with inf. omitted, ἀνεῖσα πένθει κόμαν E. Ph.323; ἀ. στολίδος κροκόεσσαν τρυφάν ib.1491; κόμας Plu.Lys.1: c. dat. pers. et inf., ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν having given him leave to hunt, X.Cyr.4.6.3.

5. Med., loosen, undo, c. acc., κόλπον ἀνιεμένη baring her breast, Il.22.80; αἶγας ἀνιέμενοι stripping or flaying goats, Od.2.300; so ἀνεῖτο λαγόνας E.El.826; so in Act., ἀνιέναι: δέρειν, Hsch.

6. let go free, leave untilled, of ground dedicated to a god, τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν Th.4.116; ἀργὸν παντάπασι τὸ χωρίον ἀνιέντες τῷ θεῷ Plu.Publ.8; generally, τὴν χώραν ἀ. μηλόβοτον Isoc.14.31; ἀρούρας ἀσπόρους ἀ. Thphr.HP8.11.9; στέλεχος ἀνειμένον allowed to run wild, LXX Ge.49.21:—
but this sense mostly in Pass., devote oneself, give oneself up, ἐς τὸ ἐλεύθερον Hdt.7.103; esp. of animals dedicated to a god, which are let range at large (cf. ἄνετος), ἀνεῖται τὰ θηρία Id.2.65; of a person devoted to the gods, νῦν δ' οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ δαίμονι S.Aj.1214; of places, etc., θεοῖσιν ἀ. δένδρεα Call. Cer.47; ἄλσος ἀνειμένον a consecrated grove, cj. in Pl.Lg.761c; of land, ἀ. εἰς νομάς PTeb.60.8,72.36 (ii B.C.): hence metaph., ἀνειμένος εἴς τι devoted to a thing, wholly engaged in it, e.g. ἐς τὸν πόλεμον Hdt.2.167; ἀνέωνται ἐς τὸ μάχιμον they are given up to military service, ib.165; ἐς τὸ κέρδος λῆμ' ἀνειμένον given up to .., E.Heracl. 3: hence pf. part. Pass. ἀνειμένος as Adj., going free, left to one's own will and pleasure, at large, S.Ant.579, El.516; ἀ. τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος καὶ δυσφύλακτον E.Andr.727; πέπλοι ἀνειμένοι let hang loose, ib.598; τὸ εἰς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν -μένον unrestrained propensity to .., Plu.Num.16; σώματα πρὸς πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνειμένα Id.Lyc.10.

7. slacken, relax, opp. ἐπιτείνω or ἐντείνω, of a bow or stringed instrument, unstring, as Hdt.3.22, cf. Pl.R.442a, Ly.209b, X.Mem.3.10.7, etc.; esp. of musical scales, ἁρμονίαι ἀνειμέναι, opp. σύντονοι, Arist.Pol.1342b22, al.; ἀνειμένα Ἰαστὶ μοῦσα Pratin.Lyr.5: metaph., ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοπ' ἀ. Ar.V.574, cf. Pherecr.145.4, Pl.R.410e; πολιτεῖαι ἀνειμέναι καὶ μαλακαί Arist.Pol.1290a28; τοῖς γηράσκουσι ἀνίεται ἡ συντονία GA787b13; ἀνειμένη τάσις the grave accent, Sch.D.T.p.130H.; οἱ πάγοι τὰς φλόγας ἀ. temper, Arist. Mu.397b2: hence,

b. remit, neglect, give up, στέρνων ἀραγμούς S.OC1608; φυλακὰς ἀνῆκα E.Supp.1042; φυλακήν, ἄσκησιν, etc., Th.4.27, X.Cyr.7.5.70, etc.; ἀ. θάνατόν τινι to remit sentence of death to one, let one live, E.Andr.531; ἔχθρας, κολάσεις τισί Plu.2.536a; ἀ. τὰ χρέα, τὰς καταδίκας, Id.Sol.15, D.C.64.8, cf. 72.2; ἄνες λόγον speak more mildly, E.Hel.442; so ἀ. τινὸς ἔχθραν Th.3.10; ἀ. ἀρχήν, πόλεμον, etc., Id.1.76, 7.18, etc.:—
Pass., to be treated remissly, ἀνεθήσεται τὰ πράγματα Id.8.63; ὁ νόμος ἀνεῖται has become effete, powerless, E.Or.941: freq. in pf. part. ἀνειμένος as an Adj., ἐν τῷ ἀνειμένῳ τῆς γνώμης when their minds are not strung up for action, Th.5.9; ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ relaxed, unconstrained, of the Athenians, Id.1.6; δίαιτα λίαν ἀ., of the Ephors, Arist.Pol.1270b32; ἀ. ἡδοναί dissolute, Pl.R.573a; ἄνανδρος καὶ λίαν ἀ. ib.549d; ἀ. χείλεα parched, Theoc.22.63; of climate, ἀ. καὶ μαλακός Thphr.CP5.4.4; ὀσμὴ μαλακὴ καὶ ἀ. 5.7.1: Comp. ἀνειμενώτερος Iamb.VP15.67:—
but,

8. the sense of relaxation occurs also as an intr. usage of the Act., slacken, abate, of the wind, ἐπειδὰν πνεῦμ' ἀνῇ S.Ph.639, cf. Hdt.2.113, 4.152; ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα S.Ph.764, cf. Hdt.1.94; ἐμφῦσα οὐκ ἀνίει, of a viper, having fastened on him she does not let go, Id.3.109: esp. in phrase οὐδὲν ἀνιέναι not to give way at all, X.HG2.3.46, cf. Cyr.1.4.22; τὰς τιμὰς ἀνεικέναι ἤκουον that prices had fallen, D.56.25, cf. Arist.Rh.1390a15; σιδήρια ἀ. ἐν τοῖς μαλακοῖς lose their edge, Thphr.HP5.5.1.

b. c. part., give up or cease doing, ὕων οὐκ ἀνίει [ὁ θεός] Hdt.4.28, cf. 125, 2.121.β́, E.IT318, etc.

c. c. gen., cease from a thing, μωρίας Id.Med.457; τῆς ὀργῆς Ar.Ra.700, D.21.186; φιλονικίας Th.5.32; ἀνῆκε τοῦ ἐξελθεῖν forbore to come forth, LXX 1 Ki.23.13.

9. dilute, dissolve, διά τινος or τινί, Gal.13.520, al., Gp.4.7.3, cf. Arr.An.7.20.5 (Phryn.19 says that διί̈ημι is more correct in this sense); διυγραινομένων καὶ ἀνιεμένων Thphr.Vent.58.