Previous: ἡμεδαπόςNext: ἡμεῖς


ἡμέδιμνον, τό,= ἡμιμέδιμνον, in pl., IG22.1675.265, SIG1027.11 (Cos); also ἡμέδιμνος, ὁ, IG14.423i34 (Tauromenium), Did. in Gramm.Lat.3.412 K.; ἡμίδιμμνον, τό, SIG998.8 (Epid., v B.C.).