Previous: μαλαβάθρινοςNext: μάλαγμα


μᾱλᾰ́βαθρ-ον, τό, leaf of Cinnamomum Tamala or albiflorum, Peripl.M.Rubr.56, 65, Dsc.1.12, Gal.12.66, Plin.HN12.129. [mālŏbăthrum Hor.Od.2.7.8.] (From Skt. tamāla-pattra- 'leaf of tamāla- (name of various trees)'.)