Previous: πεμπτόςNext: πεμπώβολον


πέμπω, Ep. inf. -έμεναι, -έμεν, Od.13.48, 10.18: Ion. impf. πέμπεσκε Hdt.7.106: fut. πέμψω Od.5.167, etc.; Dor. πεμψῶ Theoc.5.141; Ep.inf. πεμψέμεναι Od.10.484: aor. ἔπεμψα, Ep. πέμψα Il.1.442, 21.43, etc.: pf. πέπομφα Th.7.12, X.Cyr.6.2.10, D.4.48: plpf. ἐπεμπόμφει, Ion. -εε, X.Cyr.6.2.9, Hdt.1.85:—
Med. (not in early Prose, exc. in compds. ἀπο-, μετα-, προ-πέμπομαι), fut. πέμψομαι only f.l. in E. Or.111: aor. ἐπεμψάμην Id.Hec.977:—
Pass., fut. πεμφθήσομαι Str. 1.1.4, Plu.Demetr.27: aor. ἐπέμφθην Pi.N.3.59, S.El. 1163, etc.: 3sg.pf. πέπεμπται A.Th.473, (προ-) Th.7.77; part. πεπεμμένος D.23.159, Luc. Alex.32, D.C.50.13: plpf. ἐπέπεμπτο Id.36.18, (προὐπ-) Th.8.79 (cj.):—
send, freq. of persons, as messengers, spies, etc., Il.3.116, A.Th.37, Hdt.7.15, etc.; of troops, A.Pers.34 (anap.), Th.470: c. dupl. acc., ὁδὸν π. τινά send one on a journey, S.Aj.739, cf.El.1163 (Pass.); also of things, πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν Od.5.167, etc.; π. γράμματα, ἐπιστολήν, Pl.Ep.310d, 323b; in letters, in the epistolary aorist, Th.1.129, X. An.1.9.25, LXX2 Es.4.14; π. κακόν τινι send one evil, Il.15.109; π. παραβᾶσιν Ἐρινύν A.Ag.59 (anap.); ποινάς, ζημίαν, Id.Eu.203 (dub.), E.Fr.506; ψόφον π. ἔσω Id.IT 1308; ὕπνον, ὀνείρατα, S.Ph.19, El.460; freq. of omens, π.οἰωνόν, τέρατα, Il.24.310, X.Mem. 1.4.15, cf. Smp. 4.48; μαντείας S.OT 149; also ἱκεσίους π. λιτάς Id.Ph.495; π. ἀρωγάς, ἀλκάν, A.Eu.598, S. OT189(lyr.):—
Constr.:

1. c. acc. of place to which, π. τινὰ Θήβας, ἀγρούς, Id.OC 1770 (anap.), OT761: also c. dat., Ἀί̈δᾳ E.IT 159 (anap.): but usu. with Preps., ἐς Τροίην, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, etc., Il.6.207, Od.5.37, etc.; π. εἰς Ἀί̈δαο Il.21.48; δόμον Ἄϊδος εἴσω Od.9.524; π. εἰς διδασκάλων send to school, Pl.Prt.325d (so πέμπειν alone, Ar.Fr.216); π. ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης over. . , Od.4.560, etc.; π.ἐπὶ Θρῃκῶν ἵππους to them, Il.10.464; but πέμπειν ἐπί τι send for a purpose, ἐπ' ὕδωρ Hdt.5.12; ἐπὶκατασκοπήν X. Cyr.6.2.9 (π. εἰς κ. S.Ph.45); π. ἀρωγὴν ἐπὶ νίκην A.Ch. 477 codd. (anap.); π. ἐπί τινι send to him, Il.2.6; against. . , A.Ag. 61 (anap.), etc.; for a purpose, ἐπὶ πολέμῳ X. HG4.8.17; περί τινος about something, Th.1.91, X.Cyr.6.2.10; ὑπέρ τινος Epist. Philipp. ap.D.12.12; παρά or πρός τινα to some one, Th.2.81, X.An.5.2.6; ὥς τινα Th.8.50.

2. folld. by Advbs., οἴκαδε, οἶκόνδε, Od.19.281, 24.418; ὅνδε δόμονδε Il.16.445; θύραζε Od.9.461; πόλεμόνδε Il. 18.452, etc.; ἕταρον γὰρ ..πέμπ' Ἄϊδόσδε was conducting or convoying Patroclus to Hades, 23.137.

3. folld. by inf. of purpose, τὴν ..ἅρμασι π. νέεσθαι Od.4.8; ἕπεσθαι Il.16.575; ἰέναι Od.14.396; ἱκανέμεν 4.29; ἄγειν 24.419; φέρειν Il.16.454; φέρεσθαι ib.681; μήτηρ με πέμπει πατρὶ τυμβεῦσαι χοάς S.El.406; send word, πέμπεις ..σῇ δάμαρτι, παῖδα σὴν δεῦρ' ἀποστέλλειν E.IA360; πέμπουσιν οἱ ἔφοροι ..στρατεύεσθαι sent him orders to march, X.HG3.1.7: also c. part., κήρυκας π. ἀγγέλλοντας IG 12.76.22: the place from which is expressed by ἀπό or ἐκ, Il.16.447, Od.11.635, etc.

4. abs., ἐπέμψαμεν πρὸς ὑμᾶς περὶ ἀποστάσεως Th.3.13; πέμπει κελεύων Th.1.91, 2.81; ἐκέλευε ..πέμπων X. An.2.3.1; ἔπεμπε πρὸς Κῦρον δεόμενος Id.Cyr.1.5.4; ἔπεμπον ἐρωτῶντες Id.An.6.6.4, etc.

5. send forward, nominate a person for a post, ὀνόματα Wilcken Chr.28.20 (ii A.D.):—
Pass., ib.392.7 (ii A.D.).

II. send forth or away, dismiss, send home, τὸν ξεῖνον Od.7.227, al.: less freq. in Il., as 24.780; χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν 'welcome the coming, speed the parting guest', Od.15.74; ὑπέδεκτο καὶ πέμπε 23.315; of the father who sends off his daughter to go to her husband, c. dat., 4.5; π. τινὰ ἄποικον S.OT1518, etc.

2. of missiles, discharge, shoot, πέτρας Hes. Th.716: metaph., ὄμματος ..τόξευμα A. Supp. 1005: abs., οἱ πολλάκις πέμποντες ἔστιν ὅτε τυγχάνουσι τοῦ σκοποῦ Eun. VS p.495 B.

3. of words, send forth, utter, A. Th. 443, S.Ph.846 (lyr.), 1445 (anap.).

III. conduct, escort, Il.1.390, Od.14.336, S.Tr. 571, etc.; freq. of Hermes and other gods, Od.11.626, A. Eu. 12, Supp. 219; ὁ πέμπων abs., of Hermes, S. Ph. 133 (cf.πομπός, πομπαῖος, etc.); of a ship, convey, carry, Od.8.556, cf. A.Supp. 136(lyr.); κραιπνοφόροι δέ μ' ἔπεμψαν αὖραι Id.Pr.132(lyr.), cf. Pi.P.4.203 (Pass.).

2. πομπὴν π. conduct, or take part in, a procession, Hdt.5.56, Ar. Ec.757, Th.6.56, Lys. 13.80, D.4.26, etc.; π. χορούς move in dancing procession, E.El.434(lyr.); Παναθήναια π. Men. 494, Philostr. VA4.22:—
Pass., φαλλὸς Διονύσῳ πεμπόμενος carried in procession in his honour, Hdt.2.49, cf. Plu.Aem. 32, Demetr.12; τῆς πομπῆς ὅπως ἂν ὡς κάλλισταπεμφθῇ IG12.84.27; χορὸς ὁ εἰς Δῆλον πεμπόμενος X. Mem.3.3.12.

IV. send as a present, εἵματα, σῖτον, Od. 16.83,4.623; π. δῶρα, σκῦλα, ξένια, Hdt.7.106 (Act. and Pass.), S.Ph. 1429, X.Cyr.3.1.42.

V. send up, produce, ὅσα πέμπει βιόδωρος αἶα S.Ph. 1162 (lyr.).

B. Med., πέμπεσθαί τινα send for one, S.OC602, ubiv. Sch.; τί χρῆμ' ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; E.Hec.977.

II. send in one's own service or cause to be sent, S.OT556, Luc. Tox.14.