Previous: προίζομαιNext: προῖκα


προί̈ημι, 3 pres. προί̈ει Il.2.752; 3sg. subj. προϊῇ (v.l. 3 opt. προί̈οι) h.Ven.152: impf. προί̈ειν, εις, ει, Il.1.326,336, Od.9.88, 10.100, etc.: fut. προήσω: aor. 1 προῆκα, Ep. προέηκα, both in Hom.: aor. 2 ind. 3pl. πρόεσαν Od.8.399; opt. προεῖεν X.An. 7.2.15 codd.; imper. πρόες Il.16.241 (on the accent, v. Hdn.Gr.2.931), 3sg. προέτω 11.796; inf. προέμεν for προεῖναι, Od.10.155:—
Med., aor. 1 προηκάμην D.19.78,84, 32.15, etc.: aor. 2 opt. πρόοιντο or προοῖντο Th.1.120, D.18.254, cf. X.An.1.9.10:—
Pass., pf. προεῖμαι, plpf. προεῖτο, D. (v. infr. 11.1). [On the quantity, v. ἵημι.]:—
send forth, send forward, Il.1.195 (tm.), 326, 336, etc.; esp. send troops forward, X. Cyr. 7.1.22,27: also, send a thing or person to another, ἀγγελίας Od.2.92; ἐπ' Αἴαντα ..κήρυκα Il.12.342; τῷ κῦδος ἅμα πρόες 16.241: in Hom. freq. with inf. added to define the action, Ταλθύβιον προί̈ει ..ἰέναι Il.3.118; αἰετὼ ..προέηκε πέτεσθαι Od.2.147; [οὖρον] προέηκεν ἀῆναι 3.183; π. τινὰ διδασκέμεναι, μυθήσασθαι, πυθέσθαι, Il.9.442, 11.201, 649; ἑτάρους π. πεύθεσθαι Od.9.88; so βασιλευέμεν τοι προήσειν will allow thee to .., Pi.P.4.166.

2. dismiss, let go, τινα Il.4.398; τήνδε θεῷ πρόες let her go to the god, i.e. in reverence to him, 1.127.

3. let loose, let fall, esp. thoughtlessly, ἔπος προέηκε let drop a word, Od.14.466; φήμην 20.105; πηδάλιον ἐκ χειρῶν προέηκε he let the helm slip from his hands, 5.316: with inf., πόδα προέηκε φέρεσθαι let slip his foot so that it fell, 19.468.

4. with direct purpose, cast, of a fisherman, ἐς πόντον π. βοὸς κέρας 12.253.

5. of missiles, discharge, shoot, ἔγχος, βέλος, ὀϊστόν, etc., Il.5.15, 280, 11.270, 13.662, etc.; ἀκόντια π. ἐπὶ τὸν νεβρόν f.l. in X.Cyn.9.

6. of a river, ἐς Πηνειὸν προί̈ει ὕδωρ it pours its water into the Peneius, Il.2.752, cf. Hes.Fr.37, E.Hipp. 124 (lyr.).

II. give up, deliver, betray one to his enemy, Hdt.1.159, 3.137; χρήματα μέν σφι π. offering to give them .., Id.1.24, cf. Ar.Nu.1214; τὰς ναῦς π. τινί Th.8.32: with an inf. added, γυναῖκα ..π. ἀπάγεσθαι Hdt.2.115:—
Pass., to be given or thrown away, εἰ ταῦτα προεῖτ' ἀκονιτεί D.18.200; καιροὶ προεῖνται Id.19.8, cf. 25.10.

2. ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ π. αὑτούς devote themselves to .., X.Cyr.7.5.76.

B. in Prose mostly in Med. (not found in Hom.), send forward from oneself, drive forward, τὸν λαγὼ εἰς τὰς ἄρκυς X.Cyn.6.10 (s. v.l.): c. inf., τοὺς ἐρῶντας ἵμερος δρᾶν προί̈εται forces them on to do, S.Fr.149.9 codd. Stob.

2. of sounds, utter, τὴν φωνήν Aeschin.2.23, etc.; λόγον Ti.Locr.100c; ῥῆμα D.19.118; π. πᾶσαν φωνήν use all sorts of entreaties, Plb.3.84.10, etc.; π. τῶν ἀπορρήτων οὐδὲν οὐδενί Id.3.20.3, etc.

3. emit, π. γονήν, σπέρμα, κόπρον, βλαστούς, etc.,Arist.GA719b3, 721a30, HA554b1, Thphr. CP1.12.9, etc.; κλημάτια ..προϊέμενα ῥίζας Dsc.4.29.

II. give up, let go, προέμενον αὐτῇ (sc. τὴν χεῖρα) Hdt. 2.121.έ; give up to the enemy, Κέρκυραν τοῖς Κορινθίοις Th.1.44, cf. D.18.72, 21.213; abandon, Id.19.152; π. σφᾶς αὐτούς gave themselves up as lost, Th.2.51; αὑτὸν τοῖς πολεμίοις X.An.5.8.14; σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα Polyaen.4.3.4; τὸν βίον Plu.Ant.53: abs., give up hope, Jul.Or.8.250a.

2. desert, abandon, εἰ τὰ κάτω προοῖντο Th.1.120, cf. 6.78, X.An.1.9.10, etc.; οὐδαμῇ προί̈ενθ' αὑτούς did not lose themselves (i.e. take bribes), D.19.139; τι τῶν πρὸς τὴν πολιτείαν Arist.Pol.1307b4.

3. give away, give freely, ἔρανον τῇ πόλει Th. 2.43; τὰ ἑαυτῶν D.34.52; ὑμῖν οὐδὲν προεῖνται τῶν σφετέρων Lys. 21.12; ἀπὸ τῶν ἰδίων D.18.114; εὐεργεσίαν ἄνευ μισθοῦ without a stipulated fee, leaving it to one's honour, Pl.Grg.520c, cf. Phdr. 231c, X.An.7.7.47; give up without payment received, τὴν ἀλλαγήν Pl.Lg.849e.

b. spend lavishly, μέγεθος χρημάτων οὐδενὶ λόγῳ Procop. Arc.26.23.

c. pay, in kind or in money, PHib.1.76.2 (iii B.C.), UPZ23.18 and 26, 26.12 (ii B.C.), PAmh.61.11 (ii B.C.), SIG694.60 (Elaea, ii B.C.).

4. throw off, θοἰμάτιον D.21.216 (προϊέμενον χλάμυν is f.l. in Sapph.64).

5. throw away, τὰ ἴδια X.Cyn.12.11 codd.; π. τὸν καιρόν, τὸ παρόν, Lycurg.126, D.1.9; καθ' ἕκαστον ἀεί τι τῶν πραγμάτων ib.14; πολλὰ τῶν κοινῶν Id.18.134; εἰ οὗτοι χρήματα ..μὴ προοῖντ' ἄν, πῶς ὑμῖν. καλὸν τὸν ὅρκον προέσθαι; Id.21.212; μηδενὸς κέρδους τὰ κοινὰ δίκαια π. Id.6.10; τὰ πατρῷα, τὰ τῆς δημοκρατίας ἰσχυρά, Aeschin.3.173, 234; πόλεων ..ὧν ἦμέν ποτε κύριοι ..προϊεμένους (gen. by attraction of the relat. ὧν) D.2.2; τὴν ψυχὴν π. Porph.Abst. 2.13: abs., throw away one's advantage, Arist.Rh.1398a2, cf.EN1114a17 (less freq. neglect a disadvantage, π. κακόν τι Lib.Or.21.27); to be lavish, Arist. Rh.1366b7.

6. with part., inf., or Adj., ἡμᾶς προέσθαι ἀδικουμένους suffer us to be wronged, Th.2.73, cf. Plb.30.7.4; προέμενοι ἀπολέσθαι αὐτούς X.HG2.3.35; π. τισὶν ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι D.16.3, cf. Lys.13.23, etc.; π. τὰ ἴδια ἀνομοθέτητα Pl.Lg.780a; also τοὺς Ἕλληνας εἰς ὅουλείαν π. D.10.25, cf. 5.15.

7. suffer to escape, ἐκ τοιούτων τοὺς ὑπεναντίους Plb.3.94.8; τινὰ ἐκ τῆς πόλεως Id.4.4.3; let pass, διὰ κενῆς τὸν χρόνον Id.3.70.10; let slip, utter, μαλθακοὺς λόγους φρενός dub. in E.Med.1052.

8. rarely in good sense, confide, entrust to one, X. Cyr. 5.2.9; τὰ τέκνα τισὶν εἰς ὁμηρίαν Plb.28.4.7: abs., X.An.7.3.31.

9. lend on risk, Pl.Demod.384c, D.36.6.