Previous: ἀφιζάνωNext: ἀφικάνω


ἀφίημι, 2sg. ἀφίης Pl.Phlb.50d, etc., 3sg. ἀφίησι, also ἀφίει, Ion. ἀπίει Hdt.2.96, 1pl. ἀφίεμεν Ar.Nu.1426; imper. ἀφίει Id.V.428: impf. ἀφίειν, with double augm. ἠφίειν Pl.Euthd.293a; 3sg. ἀφίει Il. 1.25, IG22.777.15, D.6.20, Ion. ἀπίει Hdt.4.157, ἠφίει Th.2.49, Pl. Ly.222b, ἤφιε Ev.Marc.11.16; 2pl. ἀφίετε D.23.188; 3pl. ἀφίεσαν E.Heracl.821, Th.2.76, D.21.79, etc., ἠφίεσαν X.HG4.6.11, ἠφίουν Is. 6.40 (dub.): fut. ἀφήσω Il.2.263, etc., Ion. ἀπ- Hdt.7.193: pf.ἀφεῖκα X.An.2.3.13, D.56.26: aor. I ἀφῆκα, Ion.ἀπ-, Ep.ἀφέηκα, used in ind. only, Il.23.841, etc.: aor. 2 ind. only in dual and pl., ἀφέτην, ἀφεῖμεν, ἀφεῖτε or ἄφετε, ἀφεῖσαν or ἄφεσαν; imper. ἄφες, subj. ἀφῶ, opt. αφείην (2pl. ἀφεῖτε Th.1.139), inf. ἀφεῖναι, part. ἀφείς:—
Med., ἀφίεμαι, Ion. ἀπίεμαι, Hdt.3.101, Th.2.60, etc.: impf.3sg. ἀφίετο Od.23.240, D.25.47: fut. ἀφήσομαι E.Hel.1629: aor. 2 ἀφείμην X.Hier.7.11; imper. ἀφοῦ, ἄφεσθε, S.OT1521, Ar.Ec.509; inf. -έσθαι Isoc.6.83, part. -έμενος Pl.R.354b; Arc.inf.ἀφεῶσθαι SIG306.19(Tegea, iv B. C.):—
Pass., pf. ἀφεῖμαι S.Ant.1165, Pl.Lg.635a; inf.ἀφεῖσθαι SIG577.77 (Milet., iii/ii B. C.): plpf. 2sg. ἀφεῖσο Men.Epit.572: rarer pf. 3pl. ἀφέωνται Ev.Jo.20.23, imper. ἀφεώσθω IG5(2).6.14: aor. ἀφείθην E.Ph.1377, ἀφέθην Batr.87, Ion. ἀπείθην Hdt.6.112; later Aeol. inf. ἀφέθην Milet.3 No.152.34 (ii B. C.): fut. ἀφεθήσομαι Pl.R.472a, etc. [ῐ mostly in Ep. (except in augm. tenses): ῑ always in Att. Hom. also has ἀφῑετε, metri gr., Od.7.126]:—
send forth, discharge, of missiles, ἔγχος, δίσκον ἀφῆκεν, Il.10.372, 23.432; ἀφῆκ' ἀργῆτα κεραυνόν 8.133; ἀπῆκε βέλος Hdt.9.18, etc.: hence in various senses, ἀ. ἑαυτὸν ἐπί τι throw oneself upon, give oneself up to it, Pl.R.373d; ἀ. αὑτὸν εἰς τὴν πολιτείαν Plu.Alc.13; ἀ. γλῶσσαν let loose one's tongue, make utterance, Hdt.2.15, E.Hipp.991; ἀ. φθογγήν ib.418; ἔπος S.OC731; φωνάς D.18.218; γόους E.El.59 (v. infr. 11.2); ἀρὰς ἀφῆκας παιδί Id.Hipp.1324; ἀ. θυμὸν ἔς τινας give vent to ..(v. infr. 11.2), S.Ant.1088; ὀργὴν εἴς τινα vent upon .., D.22.58; ἀ. δάκρυα shed tears, Aeschin.3.153; ἀ. παντοδαπὰ χρώματα change colour in all ways, Pl.Ly.222b; freq.of liquids, etc., emit, ἀ. τὸ ὑγρόν, τὸν θολόν, τὸ σπέρμα, etc., Arist.HA487a18, 524a12, 489a9; ἀ. τὸ ᾠόν, τὸ κύημα, ib.568b30, a22; of plants, ἄνθος ἀφιεῖσαι putting forth, Od.7.126, cf. Thphr.HP7.7.3; of a spider, ἀ. ἀράχνιον Arist.HA555b5; ἱδρῶτα Plu.Mar.26; put forth, produce, καρπόν Thphr.HP3.4.5; φύλλον ib. 6.5.1 (but ἀ. σπέρμα leave issue, Ev.Marc.12.22):—
Pass., to be emitted, Il.4.77 (tm.); of troops, to be let go, launched against the enemy, Hdt.6.112.

2. let fall from one's grasp, Il.12.221; opp. κατέχω, Plu.2.508d; πόντιον ἀ. τινά E.Hec.797.

3. give up or hand over to, τὴν Ἰωνίην τοῖσι βαρβάροισι Hdt.9.106; ἐχθροῖς αἶαν A.Th.306; ἀ. τινὰ δημόσια εἶναι Th.2.13:—
Pass., ἡ Ἀττικὴ ἀπεῖτο ἤδη Hdt.8.49.

II. send away,

1. of persons, κακῶς ἀφίει Il.1.25; αὐτὸν δὲ κλαίοντα ..ἀφήσω 2.263.

b. let go, loose, set free, ζωόν τινα ἀ. 20.464; let loose, βοῦς Hdt.4.69; περιστεράς Alex.62.3; ἀ. Αἴγιναν αὐτόνομον Th.1.139; ἀ. ἐλεύθερον, ἀζήμιον, Pl.R.591a, Lg.765c; τινὰς ἀφορολογήτους Plb.18.46.5; ἀφέντ' ἐᾶν τινα S.Aj.754, cf. E.Fr.463; ἐς οἴκους, ἐκ γῆς, S.OT320, E.IT739: c. acc. pers. et gen. rei, release from a thing, ἀποικίης Hdt.4.157: in legal sense, acquit of a charge or engagement, φόνου τινα D.37.59 (abs., ἐὰν αἰδέσηται καὶ ἀφῇ ibid.); συναλλαγμάτων Id.33.12: c. acc. only, acquit, Antipho 2.1.2, etc. (v. infr. 2 c):—
Pass., κινδύνου ἀφιέμενοι Th.4.106; τοὺς γέροντας τοὺς ἀφειμένους released from duty, Arist.Pol.1275a15; ἐγκλημάτων ἀφεῖσο Men.Epit.572.

c. let go, dissolve, disband, of an army or fleet, Hdt.1.77, etc.; dismiss, δικαστήρια (opp. λύειν ἐκκλησίαν) Ar.V.595.

d. put away, divorce, γυναῖκα Hdt.5.39; ἀ. γάμους break off a marriage, E.Andr.973; ἀ. τὸν υἱόν disown him, Arist.EN1163b22 (but with metaph. from releasing a debtor).

e. dedicate, τὰ νεογνὰ τῷ θεῷ X.Cyn.5.14; ἱερὸν ..ἄβατον ἀφεῖτο Pl. Criti.116c.

2. of things, get rid of, ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν Il. 11.642; ἀφίει μένος [ἔγχεος] slackened its force, 13.444; ἀ. ὀργήν put away wrath (v. supr. 1.1), A.Pr.317; ὀργήν τινι Arr.An.1.10.6; γόους (v. supr. 1.1) E.Or.1022; νόσημα Hp.Prorrh.2.39; ἀ. πνεῦμα, ψυχήν, give up the ghost, E.Hec.571, Or.1171: in Prose, give up, leave off, μόχθον Hdt.1.206; ξυμμαχίαν, σπονδάς, Th.5.78, 115, etc.:—
Med., ἀ. τὸ προλέγειν D.S.19.1.

b. ἀ. πλοῖον ἐς ..loose ship for a place, Hdt.5.42.

c. in legal sense (v. supr. Ib), c. dat. pers. et acc. rei, ἀ. τινὶ αἰτίην remit him a charge, Id.6.30; τὰς ἁμαρτάδας Id.8.140.β', cf.Ev.Matt.6.12, al.; τὰς δίκας ..ἀφίεσαν τοῖς ἐπιτρόποις D.21.79; ἀ. τινὶ εἰς ἐλευθερίαν χιλίας δραχμάς Id.59.30, cf.IG22.43A27; ἀ. πληγάς τινι excuse him a flogging, Ar.Nu.1426; ἀ. ὅρκον Jusj. in Lexap.And.1.98; φόρον Plb.21.24.8 (Pass.); δάνειόν τινι Ev.Matt.18.27.

III. leave alone, pass by, Hdt.3.95, etc.; neglect, τὰ θ�;εῖα S.OC1537; τὸν καιρόν D.1.8; λέκτρων εὐνάς A.Pers.544: folld. by a predicate, ἀφύλακτον ἀ. τὴν ἑωυτῶν leave unguarded, Hdt.8.70; ἄτιμον, ἔρημον ἀ. τινά, S.OC1279, Ant.887; ἀ. τινὰς ὀρφανούς Ev.Jo. 14.18; ἀ. τι ἀόριστον Arist.Pol.1265a39; leave, περὶ κινήσεως, ὅθεν ὑπάρχει, τοῖς ἄλλοις ἀφεῖσαν Id.Metaph.985b20, cf. 987b14:—
Pass., esp. in pf. imper., ἀφείσθω ἐπὶ τοῦ παρόντος missum fiat, Id.EN1166a34, cf. Pol.1286a5, 1289b12.

2. c. acc. et inf., ἀ. τὸ πλοῖον φέρεσθαι let the boat be carried away, Hdt.1.194; μὴ ἀφεῖναί με ἐπὶ ξένης ἀδιαφορηθῆναι PLond.2.144.14(i A. D.).

IV. c. acc. pers. et inf., suffer, permit one to do a thing, ἀ. τινὰ ἀποπλέειν Hdt.3.25, cf. 6.62, al., etc.: with inf. understood, ἡνίκα προῖκ' ἀφιᾶσιν (sc. θεᾶσθαι) οἱ θεατρῶναι Thphr.Char.30.6: c. subj., ἄφες ἐκβάλω Ev.Matt.7.4, cf. Arr.Epict.1.9.15; ἄφες ἐγὼ θρηνήσω POxy.413.184 (i A. D.); ἄφες ἵνα ..Arr.Epict.4.13.19; οὐκ ἤφιεν ἵνα ..Ev.Marc.11.16:—
Pass., ἀφείθη σχολάζειν Arist.Metaph.981b24.

V. seemingly intr. (sc. στρατόν, ναῦς, etc.), break up, march, sail, etc., Hdt.7.193; ἀ. ἐς τὸ πέλαγος Th.7.19; cf. 11.2b.

2. c. inf., give up doing, ἀφεὶς σκοπεῖν τὰ δίκαια Diph.94.

B. Med., send forth from oneself, much like Act.; θορήν Hdt.3.101.

2. loose something of one's own from, δειρῆς δ' οὔ πω ..ἀφίετο πήχεε λευκώ she loosed not her arms from off my neck, Od.23.240.

3. freq. in Att. c. gen. only, τέκνων ἀφοῦ let go of the children ! S. OT1521; τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀ. Th.2.60; λόγων Pl.Grg.458c, Aeschin.1.178; μὴ ἀφίεσο τοῦ Θεαιτήτου, ἀλλ' ἐρώτα Pl.Tht.146b, etc.; ἀφεῖσθαι τοῦ δικαίου τούτου D.37.1; ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας Arist.Po.1449b8.