Previous: ἀνάγχωNext: ἀναγωγεύς


ἀνάγω, fut. ἀνάξω Hdt.7.10.θ́, etc.: aor. 2 ἀνήγαγον, etc.: (v. ἄγω):—
opp. κατάγω,

I. lead up from a lower place to a higher, ἐς Ολυμπον Thgn.1347, E.Ba.289; πρὸς τὸ ὄρος X.An.3.4.28; ἱερὸν ἀ. ξόανον, of the Trojan horse, E.Tr.525; ὁ πέπλος ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν Pl Euthphr.6c.

2. lead up to the high sea, carry by sea, λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ' ἀείρας Il.9.338; γυναῖκ' εὐειδέ' ἀνῆγες ἐξ Ἀπίης γαίης 3.48, cf. 6.292; στρατὸν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Hdt.7.10.θ́: but freq. = simple ἄγω, conduct, carry to a place, Il.8.203, Od.3.272; ἀ. ναῦν put a ship to sea, Hdt.6.12, 7.100, etc.; ἀνάγειν abs. in the same sense, Id.3.41, 8.76, cf. D.23.169:—
but this is more common in Med., v. infr. B.I.

3. take up from the coast into the interior, Od.14.272; esp. from Asia Minor into Central Asia, ἀ. παρὰ or ὡς βασιλέα Hdt. 6.119, X.HG1.4.6, An.2.6.1, etc.; from Piraeus to Athens, Id.HG2.4.8.

4. bring up, esp. from the dead, ἀ. εἰς φάος Hes.Th. 626; εἰς φῶς Pl.R.521c, S.Fr.557 (Pass.); τῶν φθιμένων ἀ. A.Ag. 1023, cf. E.Alc.985; κλίνει κἀνάγει πάλιν lays low and brings up again, S.Aj.131; ἐκ λεχέων ἀ. φάμαν παλαιάν waken up, revive, renew, Pi.I.4(3).22.

5. ἀ. χορόν conduct the choir, Hes.Sc.280, E.Tr.326, Th.3.104; ἀ. θυσίαν, ὁρτήν celebrate .., Hdt.2.48,60, al., cf. Act.Ap. 7.41; sacrifice, ταύρους OGI764.47 (ii B. C.).

6. lift up, raise, κάρα S.Ph.866; τὸ ὄμμα ἀ. ἄνω Pl.R.533d; ἀ. τὰς ὀφρῦς, = ἀνασπᾶν, Plu. 2.975c; ἂν πυκτεύοντες ἀνάγωσιν ἑαυτούς Id.2.541b.

7. ἀ. παιᾶνα lift up a paean, S.Tr.210; ἄναγε πολύδακρυν ἁδονάν, of a song of lamentation, E.El.126; κωκυτόν Ph.1350.

8. ἀ. εἰς τιμήν raise to honour, Plu.Num.16; τίμιον ἀ. τινά E.HF1333; elevate, οἱ εἰς φιλοσοφίαν ἀνάγοντες [ἀστρονομίαν] Pl.R.529a.

9. in various senses, φάρμακα ἀνάγοντα expectorants, Hp.Morb.3.15; ἀ. ὀδόντας cut teeth, Id.Aph.3.25; ἀ. πλῆθος αἵματος bring up blood, Plu.Cleom.30; ἀ. μηρυκισμόν chew the cud, LXX Le.11.3, al.; τὸν Νεῖλον ἀναγέτω bring the Nile up [over its banks], Luc.DDeor.3; ἀ. φάλαγγα deploy, Plu. Crass.23: Geom., draw a line, Arist.Metaph.1051a25; ἀ. τεταγμένως erect as an ordinate, Apollon.Perg.Con.2.49; in building, carry a line of works to a point, Plu.Nic.18: ἀ. ὕδωρ distil, Syn.Alch. p.66B.

10. μύρια τάλαντ' εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήγαγον, i.e. paid them into the treasury there, D.3.24.

11. bring up a prisoner for examination, X.HG3.3.11, OGI483.185 (Pergam.), Plb.40.4.2, Act.Ap.12.4.

12. train, rear, θετὸν υἱόν AP9.254 (Phil.):—
Pass., εἰς μέτρα ἥβης ἀνηγόμην IG12(7).449 (Amorgos); of plants, ἀ. ἀμπελῶνας S.(?)Fr.1010.

II. bring back, ἀνήγαγον αὖθις Ἄργος ἐς ἱππόβοτον Il.15.29, cf. Od.24.401, Pi.P.5.3, etc.

2. τὸν λόγον ἐπ' ἀρχὴν ἀ. carry back, refer to its principles, Pl.Lg.626d; εἰς ἄλλας ἀρχάς Arist. EN1113b20; εἰς αὑτὸν τὴν ἀρχήν 1113a6, cf. GA778b1, al.; εἰς γνωριμώτερον Metaph.1040b20; generally, refer, πάντα τοῖς λογισμοῖς εἰς ἀσφάλειαν Plu.Brut.12; εἰς κοινὸν ὄνομα A.D.Synt.266.13; freq. in Pass., ἀνάγομαι εἴς τι Procl.Inst.21; ὑπό τι Olymp. in Mete.326.33; ἀπό, ἔκ τινος to be derived from, A.D.Adv.121.25, Synt.23.26; ἀ. ἀπό, ἐξ ..derive one's subsistence from .., Vett.Val.10.15,73.11.

3. ἀ. τι εἰς τὸν δῆμον, Arist.Pol.1292a25; of persons, ἀ. τινὰ ἐπὶ τὴν συγγραφήν refer him to the contract, D.56.31.

4. reduce syllogism to another figure, Arist.APr.29b1; reduce an argument to syllogism, ib.46b40, al.

5. in Law, return a slave sold with an undisclosed defect, εἰς πρατῆρα Pl.Lg.915c, cf. Hyp.Ath.15.

6. refer a claimant, πράτορι ἢ εἰς πόλιν ἔνδικον Milet.3 No.140.42: abs., ὁ ἔχων ἀναγέτω Foed.Delph.Pell.2A15; ἀ. ὅθεν εἴληφας D.45.81.

7. rebuild, Plu.Publ.15, Cam.32.

8. restore to its original shape, Parth.Ep. Dedic.; τάφρον PHal.1.5.

9. reckon, calculate, ἀ. τὰς ἡμέρας πρὸς τὸ μαντεῖον Plu. Cim.18; χρόνον ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν Num.1.

10. intr. (sc. ἑαυτόν), withdraw, X.Cyr.7.1.45, etc.; ἐπὶ πόδα ἀ. retreat facing enemy, 3.3.69; ἀ. ἐπὶ σκέλος Ar.Av.383: metaph., ἄναγε εἰς τοὐπίσω, perh. nautical, put back again, Pl.R.528a.

B. Med. and Pass., put out to sea, set sail (v. supr. 1.2), Il.1.478, Hdt.3.137, etc.: fut. ἀνάξεσθαι Th.6.30, etc.; ἀναχθέντες Hdt.3.138, 4.152, cf. A.Ag.626.

2. metaph., put to sea, i. e. make ready, prepare oneself, ὡς ἐρωτήσων Pl.Chrm.155d, cf. Erx.392d.

3. in thought, ascend to higher unity, Dam.Pr.117.