Previous: ἀνισόωNext: ἀνιστορέω


ἀνίστημι,

A. causal in pres. ἀνίστημι (later ἀνιστάω S.E.M. 9.61): impf. ἀνίστην: fut. ἀναστήσω, poet. ἀνστήσω: aor. 1 ἀνέστησα, Ep. ἄνστησα, Aeol. 3pl. ὄστασαν Hsch.: pf. ἀνέστακα LXX 1 Ki.15.12, Arr.Epict.1.4.30: also in aor. 1 Med. ἀνεστησάμην (v. infr. 1.5, 111.6).

I. make to stand up, raise up, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη he raised the old man up by his hand, Il.24.515, cf. Od.14.319; τί μ' αὖ ..ἐξ ἑδρας ἀνίστατε; S.Aj.788; ἀ. τινὰ ἐκ τῆς κλίνης Pl.Prt.317e; ὀρθὸν ἀ. τινά X.Mem.1.4.11; ἀπὸ τοῦ καθαρμοῦ τινα D.18.259.

2. raisefrom sleep, wake up, Il.10.32, etc.; εἰς ἐκκλησίαν ἀ. τινά Ar.Ec.740; ἀ. τινὰ ὠμόϋπνον Eup.305: metaph., ἀ. νόσον S.Tr.979.

3. raise from the dead, οὐδέ μιν ἀνστήσεις Il.24.551, cf. A.Ag.1361, S.El.139; from misery or misfortune, Id.Ph.666, Aeschin.1.67.

4. produce a witness, etc. (cf. 111.6), προφήτην ὑμῖν ἀ. ὁ Θεός Act.Ap.3.22, al.

5. after Hom., also of things, set up, build, στήλας v.l. in Hdt.2.102; πύργους X.Cyr.7.5.12, etc.; τρόπαια Διί E.Ph.572; ἀνδριάντα ἐς Δελφούς Philipp. ap. D.12.21; so ἀ. τινὰ χρυσοῦν, χαλκοῦν (in pure Attic ἱστάναι), set up a golden, brazen statue of him, Plu.2.170e, Brut.1 (Pass., v. infr. B):—
so in aor. 1 Med., ἀναστήσασθαι πόλιν build oneself a city, Hdt.1.165; ἀνεστήσαντο δὲ βωμούς they set them up altars, Call.Dian.199.

b. build up again, restore, τείχη D.20.68: metaph., θεῶν τιμάς E.HF852.

6. put up for sale, Hdt.1.196.

II. rouse to action, stir up, ἀλλ' ἴθι νῦν Αἴαντα ..ἄνστησον Il.10.176, cf. 179, 15.64, etc.: c. dat. pers., raise up against another, τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν ib.7.116 (v. infr. B. 1.5): rouse to arms, raise troops, Th.2.68,96; ἀ. πόλεμον ἐπί τινα Plu.Cor.21; ἀναστήσας ἦγε στρατόν he called up his troops and marched them, Th.4.93, cf. 112, etc.

III. make people rise, break up an assembly by force, Il.1.191; but ἐκκλησίαν ἀναστῆσαι adjourn it, X.HG2.4.42.

2. make people emigrate, transplant (cf. infr. B. 11.2), ἔνθεν ἀναστήσας ἄγε Od.6.7; ἀνίστασαν τοὺς δήμους Hdt.9.73; Αἰγινήτας ἐξ Αἰγίνης Th.2.27; even γαῖαν ἀναστήσειν A.R.1.1349; οἴκους Plu.Publ.21; also ἀ. τινὰ ἐκ τῆς ἐργασίας D.18.129.

3. make suppliants rise and leave sanctuary, Hdt.5.71, Th.1.137, S.OC276, etc.: also ἀ. στρατόπεδον ἐκ χώρας make an army decamp, Plb.29.27.10; τὰ πράγματα ἀνίστησί τινα Plu.Alc. 31.

4. ἀ. ἐπὶ τὸ βῆμα make to ascend the tribune, Id.2.784c, cf. Cam.32.

5. of sportsmen, put up game, X.An.1.5.3, cf. Cyr.2.4.20 (Pass.), Cyn.6.23, D.Chr.2.2.

6. μάρτυρα ἀναστής ασθαί τινα call him as one's witness, Pl.Lg.937a.

B. intr. in pres. and impf. ἀνίσταμαι, -μην, in fut. ἀναστήσομαι, in aor. 2 ἀνέστην (but ἀναστῶ, for ἀναστήσω, Crates Com.4D.), imper. ἄστηθι (for ἄν-στηθι) Herod.8.1, part. ἀστάς IG4.951.112 (Epid.): pf. ἀνέστηκα, Att. plpf. ἀνεστήκη; also pf. ἀνεστέασι Hdt.3.62: aor. Pass. ἀνεστάθην, Aeol. part. ὀσταθείς Hsch.:—
stand up, rise, esp. to speak, τοῖσι δ' ἀνέστη Il.1.68,101, etc.; ἐν μέσσοισι 19.77: in Att. c. fut. part., ἀ. λέξων, κατηγορήσων, etc.: so c. inf., ἀνέστη μαντεύεσθαι Od.20.380: in part., ἀναστὰς εἶπε E.Or.885; παραινέσεις ἐποιοῦντο ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἀνιστάμενοι Th.8.76; also, rise from one's seat as a mark of respect, θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἀνέσταν Il.1.533; ἀπὸ βωμοῦ (cf. A. 111.3) Aeschin.1.84.

2. rise from bed or sleep, ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα Il.14.336, cf. A.Eu.124; εὐνῆθεν Od.20.124; ὄρθρου ἀ. Hes. Op.577; ὀψέ Ar.V.217; οὐδ' ἀνιστάμην ἐκ κλίνης, of a sick person, And.1.64: abs., rise from sleep, Hdt.1.31.

3. rise from the dead, Il.21.56, cf. 15.287, Hdt.3.62, A.Ag.569; παρὰ τῶν πλειόνων Ar.Ec. 1073.

4. rise from an illness, recover, ἐκ τῆς νούσου Hdt.1.22, cf. Pl.La.195c: abs., Th.2.49.

5. rise as a champion, Il.23.709; θανάτων χώρᾳ πύργος ἀνέστα [Oedipus] S.OT1201: hence c. dat., stand up [to fight against ..], Ἀγκαῖον .., ὅς μοι ἀνέστη Il.23.635; μή τίς τοι ..ἄλλος ἀναστῇ Od.18.334; Τυφῶνα θοῦρον πᾶσιν ὃς ἀνέστη θεοῖς A.Pr.354 codd.; v. supr. A.11.

6. rise up, rear itself, πύργοι E.Ph. 824 (lyr.), cf. Plb.16.1.5; of statues, etc., to be set up, Plu.2.91a, 198f: metaph., μή τι ἐξ αὐτῶν ἀναστήῃ κακόν Pi.P.4.155; πόλεμος D.H.3.23; θορύβου ἀναστάντος App.BC1.56.

7. to be set up, βασιλεύς as king, Hdt.3.66 codd.

8. of a river, rise, ἐξ ὀρέων Plu.Pomp.34.

9. pf. part., γῆ γηλόφοισιν ἀνεστηκυῖα Arr.Ind.4.7: metaph., lofty, ἀ. τὴν ψυχὴν γενόμενος Eun.Hist.p.233 D.

II. rise to go, set out, go away, εἰς Ἄργος E.Heracl.59, cf. Th.1.87, 7.49,50; ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι ὡς λουσόμενος Pl.Phd.116a.

2. to be compelled to migrate (supr. A. 111.2), ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν Th.1.12, cf. 8: of a country, to be depopulated, χώρα ἀνεστηκυῖα Hdt.5.29; πόλις ..πᾶσ' ἀνέστηκεν δορί E.Hec.494; ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη no longer subject to migration, Th.1.12; τὴν ἀσφάλειαν ..περιείδετ' ἀνασταθεῖσαν D.19.84.

3. of a law-court, rise, Id.21.221.

4. cease, οὐκ, ἀνέστη ἕως ἐνίκησε σκορπίσαι Psalm.Solom.4.13.