Previous: ἀπολειπτέονNext: ἀπολειτουργέω


ἀπο-λείπω, aor. ἀπέλῐπον (ἀπέλειψα late, Them.Or.25.310d, Ps.-Phoc.77):—
leave over or behind, οὐδ' ἀπέλειπεν ἔγκατα Od.9.292, cf. Heraclit.56, etc.; κλέος καὶ φήμην Critias 44 D.; bequeath, Test. Epict.2.3, cf. Mosch.3.97; ἀ. κληρονόμον leave as one's heir, POxy. 105.3 (ii A.D.); bequeath to posterity, of writings, D.L.8.58, cf. 7.54.

2. leave hold of, lose, ψυχάν Pi.P.3.101 (tm.); βίον S.Ph. (lyr., tm.); νέαν ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι E.Ion720 (lyr.): conversely, ἐμὲ μὲν ἀπολέλοιπεν ἤδη βίοτος S.El.185 (lyr.). 3. leave behind in the race, distance: generally, surpass, X.Cyr.8.3.25, Lys.2.4; τινὰ περί τι Isoc.4.50:—
more freq. in Med. and Pass., v. infr. 4. leave undisputed: hence, admit, Chrysipp.Stoic.3.173, Phld.Piet.17, S.E.M.7.55, D.L.7.54; αἰτίαν νόσων ἀ. τὸ αἷμα MenoIatr.11.43; [ὁ Διοκλῆς] τὴν φρόνησιν περὶ τὴν καρδίαν ἀ. Herod. Med. in Rh.Mus.49.540.5. leave, allow, ὑπερβολὴν οὐδὲ ταῖς ἑταίραις Jul.Or.7.210d.

II. desert, abandon, one's post, etc., οὐδ' ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, of bees, Il.12.169, cf. Hdt.8.41, al.; ἀ. (sc. τὴν πολιορκίην) Id.7.170; τὴν ξυμμαχίαν, τὴν ξυνωμοσίαν, Th.3.9,64; of persons, καί σ' ἀπολείψω σου λειπόμενος E.El.1310; ξεῖνον πατρώϊον ἀ. leave him in the lurch, Thgn.521; ἀπολιπὼν οἴχεται Hdt.3.48, cf. 5.103, Ar.Ra. 83; of a wife, desert her husband, And.4.14, D.30.4 (not of the husband, Luc.Sol.9); of sailors, desert, τὴν ναῦν D.50.14.2. c. inf., ἀ. τούτους κακῶς γηράσκειν leave them to grow old, X.Oec. 1.22.3. leave undone or unsaid, ὅσα ἀπέλιπε κτείνων τε καὶ διώκων ..σφέα ἀπετέλεσε Hdt.5.92.ή; ὕβρεως οὐδ' ὁτιοῦν ἀ. D.54.4, cf. Pl.R.420a; omit, συχνὰ ἀπολείπω ib.509c.

III. leave open, leave a space, ἀ. μεταίχμιον οὐ μέγα Hdt.6.77; ἀ. ὡς πλέθρον X.An. 6.5.11; μικρὸν ἀ. leaving a small interval, Hero Aut.27.1.

IV. intr., cease, fail, τάων οὔποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ' ἀπολείπει Od.7.117; opp. γίνεται, Diog.Apoll.7; of rivers, fall, sink, Hdt.2.14,93; ἀ. τὸ ῥέεθρον Id.2.19; τῆς θαλάττης τὰ μὲν ἀπολειπούσης, τὰ δ' ἐπιούσης Arist.Mete.353a22; of swallows, δι' ἔτεος ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι Hdt.2.22; of youth, begin to decay, X.Smp.8.14; fail, flag, lose heart, Id.Cyr.4.2.3; of the moon, wane, Arist.APo.0.98a33.

2. c. gen., to be wanting of or in a thing, προθυμίας οὐδὲν ἀ. Th.8.22, cf. Pl.R. 533a: freq. of numbers, μηδὲν ἀ. τῶν πέντε κτλ. Id.Lg.828b; τῶν εἴκοσιν ὀλίγον ἀ. Arist.HA573b16, etc.; ἀπὸ τεσσέρων πηχέων ἀ. τρεῖς δακτύλους wanting three fingers of four cubits, Hdt.1.60, cf. 7.117; μήτ' ἄρ' ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλὴν μήτ' ἀπολείπων Hes.Op.489: c. inf., ὀλίγον ἀπέλιπον ἐς Ἀθήνας ἀπικέσθαι wanted but little of coming, Hdt.7.9.ά; βραχὺ ἀ. διακόσιαι γενέσθαι Th.7.70; οὐδὲν δ' ἀπολείπετε οὕτω πολεμεῖν D.4.40; ἡ πόλις μικρὸν ἀπέλιπεν ἔρημος εἶναι Plu. Tim. I.

3. c. part., leave off doing, ἀ. λέγων X.Oec.6.1: abs., ὅθεν ἀπέλιπες from the point at which .., Pl.Grg.497c, cf. Phd.78b, Is.5.12.

4. depart from, ἐκ τῶν Συρακουσῶν Th.5.4; ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου Id.3.10, cf. Pl.Phd.112c.

B. Med. (aor. ἀπελιπόμην in A.R.1.399 (tm.)), like Act.1.1, bequeath to posterity, Hdt.2.134 codd.; cf. ἀπολείψεται: ἐάσεται, Hsch.

C. Pass., to be left behind, stay behind, Th.7.75 (v. l. for ὑπο-) X. Cyr.1.4.20; μόνος ἀπολελειμμένος Antipho 1.3; to be unable to follow an argument, be at a loss, Pl.Tht.192d.

2. to be distanced by, inferior to, ἀ. [ἀπὸ] τῶν ἄλλων θηρίων Diocl.Fr.145; to be inferior, ἔν τισι Isoc.12.61.

II. to be absent or distant from, c. gen., πολὺ τῆς ἀληθηί̈ης ἀπολελειμμένοι Hdt.2.106, cf. Pl.R.475d; ἥβας E.HF 440 (lyr.): c. gen. pers., X.Mem.4.2.40, Pl.Smp.192d: abs., E.Or. 80, Pl.Phdr.240c; to be deprived of, τοῦ σοῦ ..μὴ ἀπολείπεσθαι τάφου S.El.1169; πατρῴας μὴ ἀ. χθονός E.Med.35; τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν Id.Or.216.

2. to be wanting in, fall short of, ὅτι τοῦ σκώπτειν ἀπελείφθη Ar.Eq.525; τοῖς ἀπολειφθεῖσι (sc. τῆς παιδείας D.18.128, cf. Isoc.12.209; ἀπολειφθεὶς ἠμῶν without our cognizance, D.19.36; ἀπολειφθῆναι τῶν πραγμάτων to be left in ignorance of .., Id.27.2; καιροῦ ἀ. miss the opportunity, Id.34.38, cf. Isoc.3.19; θεάματος, ἑορτῆς ἀ., Luc.DMar.15.1, Sacr.1; εἰσβολῆς Isoc.14.31.

3. remain to be done, Plb.3.39.12: impers., ἀπολείπεται λέγειν, διδάσκειν, D.L.7.85, S.E.M.7.1.