Previous: φροίμιονNext: φρόνημα


φρον-έω, Ep. subj. φρονέῃσι Od.7.75: Ep. impf. φρόνεον Il.17.286, φρονέεσκον A.R.4.1164: fut. -ήσω Ar.Ec.630 (anap.), etc.: aor. ἐφρόνησα Hdt.1.60, A.Eu.115, etc.: pf. πεφρόνηκα Emp.103.1, Isoc.5.124, D.S.18.66:—
Pass., Arist.Xen.980a9; imper. φρονείσθω v.l. for φρονεῖτε in Ep.Phil.2.5:—
to be minded, either of reflection or of purpose: hence,

I. have understanding, be wise, prudent, rare in Hom., ἄριστοι ..μάχεσθαί τε φρονέειν τε best both in battle and counsel, Il. 6.79: but freq. in Trag. and Att., [Ζῆνα] τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώσαντα A.Ag.176 (lyr.); φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις Id.Supp. 204, cf. 176; φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς S.OT617; φρονεῖν οἶδεν μόνη Id.Tr.313; λίαν φ. to be over-wise, E.IA924; φ. πλέον Pl.Hp.Mi.371a; τὸ φρονεῖν understanding, prudence, S.Ant.1347 (anap.), 1353 (anap.); κράτιστοι φρονεῖν Antipho 2.1.1; καὶ φ. καὶ συμπράττειν X.Cyr.5.5.44; εἰδέναι καὶ φ. Pl.Alc.1.133c; τὸ φ. καὶ τὸ νοεῖν Id.Phlb.11b; λέγειν τε καὶ φ. Id.Phdr.266b, cf. Isoc.4.50; τῷ φρονεῖν τε καὶ σωφρονεῖν Pl.Lg.712a; τὸ μὴ φρονοῦν, of an infant, A.Ch.753; ἐπειδὴ τάχιστα ἤρχετο φ. Is.9.20; ἡ φρονοῦσα ἡλικία Aeschin.1.139: Com. of fish, ἰχθῦς φρονοῦντας full-grown, Ephipp.21.3; ζῷον λογικὸν καὶ φρονοῦν Phld.Piet.15: c. acc., φρονῆσαι τὰ κυριώτατα to be wise in respect of the most important matters, Id.Rh.2.35S.

2. with Advbs., εὖ φρονεῖν think rightly, περί τινος Hdt.2.16; to be sane (cf. infr. IV), E.Ba.851, Ar.Nu.817, Lys.19.41, etc.; κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν A.Pr.387; οἱ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι πανταχοῦ S.Aj.1252, cf. El.394, E.Or.99, al. (but εὖ φρ., also, to be well disposed, v. infr. 11.2); κακῶς, καλῶς φ., Od.18.168, S.OT600, Ant.557; ὀρθῶς φ. And.2.23; ὀρθῶς φ. πρός τι A.Pr. 1000; μῶρα, πλάγια φ., S.Aj.594, E.IA332 (troch.).

3. think, Heraclit.113, Parm.16.3, Emp.108.2, cf. Arist.de.An.427a19; ὡς .., ὅτι .., S.Ant.49, OC872; φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Id.Tr.289; mean, ἄλλα φ. καὶ ἄλλα λέγειν Hdt. 9.54; ἕτερα μὲν λέγων, ἕτερα δὲ φρονῶν Din.1.47; ὁ μὴ λέγων ἃ φρονεῖ D.18.282, cf.19.224.

4. feel by experience, know full well, σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν S.Aj.942, cf. OC1741 (lyr.); πειρώμενος ὅ τι φρονέοιεν [τὰ μαντήϊα] to test the knowledge of the oracles, Hdt.1.46.

II. to be fain that .., c. acc. et inf., Il.3.98: c. inf., to be minded to do, 9.608, 17.286; without inf., οἱ δ' ἰθὺς φρόνεον [ἰέναι] were minded to go right on ward, 13.135, cf. 12.124; ᾗπερ δὴ φρονέω [τελέσαι] 9.310; φρονῶν ἔπρασσον of set purpose, S.OC271: in Prose, mean, intend, τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ..ἀγωγή this is what your bringing us here means, Th.5.85.

2. freq. with neut. Adj.,

a. φ. τινί τινα to have certain thoughts for or towards any one, to be so and so minded towards him, πατρὶ φίλα φρονέων kindly minded towards him, Il.4.219, cf. Od.6.313, etc.; κακὰ φρονέουσι ..ἀλλήλοισιν Il.22.264; τῷ ὀλοὰ φρονέων 16.701; μαλακὰ φ. ἐσλοῖς Pi.N.4.95; πιστά τινι Id.O.3.17; φρονοῦντας ἄριστα αὐτοῖς Ar.Pl.577 (anap.): with Advbs., εὖ φρονεῖν τισι (cf. supr. 1.2) Od.7.74, cf. A.Ag.1436, etc.; φρονεῖς εὖ τοῖς ἠγγελμένοις you rejoice at them, Id.Ch.774; also εἰς ὑμᾶς εὖ φ. And.2.4; τισὶ καλῶς φ. SIG527.38 (Crete, iii B. C.); τοιαῦτα περί τινος φ. Isoc.3.60: to be minded so and so, think or purpose such and such things, ἀγαθὰ φ. Il.6.162, Od.1.43; φίλα φ. ib.307; κακά 17.596; τὰ φρονέεις ἅ τ' ἐγώ περ Il.4.361; κρυπτάδια φ. to have secret purposes, 1.542; ἀταλὰ φ. to be gaily disposed, 18.567, Hes.Th.989; πυκινὰ φ. have wise thoughts, be cunningly minded, Od.9.445; ἐφημέρια φ. think only of the passing day, 21.85; θεοῖσιν ἶσα φ. Il.5.441; θνητὰ φ. S.Fr.590 (anap.), E.Alc.799; ἀθάνατα Pl.Ti.90c; οὐ κατ' ἄνθρωπον φ. A.Th.425, S.Aj.777; ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον φ. X.Cyr.8.7.3; μηδὲν ὑπὲρ τὴν πήραν φ. Luc. Tim.57: also καίρια φ. S.El.228 (lyr.); σώφρονα Id.Fr.64; οὐ τὰ ἄριστα φ. Th.2.22; ἡ πόλις χεῖρον φ. Isoc.8.126; τυραννικὰ φ. to have tyranny in mind, Ar.V.507 (troch.); ἀρχαιϊκὰ φ. to have old-fashioned notions, Id.Nu.821; τὰ τοῦ θεοῦ, τὰ τῆς σαρκὸς φ., Ev.Matt.16.23, Ep.Rom.8.5; also οὐ παρδάλιος τόσσον μένος ὅσσον Πάνθου υἷες φρονέουσιν the panther's courage is not so great as is the spirit of the sons of Panthus, Il.17.23.

b. esp. freq. in the phrase μέγα φρονεῖν to be high-minded, have high thoughts, to be high-spirited, Il.11.296, 13.156; of lions and boars, 16.758, 11.325, cf. X.Cyr.7.5.62; φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα S.OT1078, cf. Lys.2.48, Isoc.4.132; in Att., freq. in bad sense, to be presumptuous, ἐφ' ἑαυτῷ, ἑαυτοῖς μέγα φ., Th.6.16, X.HG7.1.27 (also μεγάλα φ. Ar.Ach.988; φ. ἐφ' αὑτῷ τηλικοῦτον ἡλίκον εἰκός ..D.21.62): with Comp., μεῖζον φ. to have over-high thoughts, X.An.5.6.8 (but simply, pluck up courage, ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ Id.HG3.5.21); φ. μεῖζον ἢ κατ' ἄνδρα S.Ant.768; μεῖζον τοῦ δέοντος Isoc.7.7, cf. 6.34: rarely in pl., μείζω τῆς δίκης φ. E.Heracl.933; with Sup., οἱ μέγιστον φρονοῦντες Pl.Phdr.257e; ἐφ' ἱππικῇ X.Ages.2.5; also μάλιστα φ. ἐπί τινι D.28.2; ἐπὶ τοῖς προγόνοις οὐ μεῖον φ. X.Eq.Mag.7.3, cf. Ap.24; take pride in, ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες Pl.Prt.342d; φ. ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον Id.Smp.217a; also φ. εἰς ἡμᾶς μέγα E.Hipp.6; περὶ τὸ γράφειν λόγους Aeschin.2.125; μέγα φ. ὅτι ..X.Cyr.2.3.13; μέγα φ. ὡς εὖ ἐρῶν Pl.Smp.198d; μέγα φ. μὴ ὑπείξειν haughty in their resolution not to .., X.HG5.4.45: later φ. alone, = μέγα φ., φρονήσας ἐφ' αὑτῷ Paus. 1.12.5; διὰ τὸν πατέρα ἀξιώματι προέχοντα Id.4.1.2: opp. σμικρὸν φ. to be poor-spirited, S.Aj.1120; μικρὸν φ. Isoc.4.151; μικρὸν καὶ ταπεινὸν φ. D.13.25, etc.; ἧσσον, ἔλασσον φ. τινος, E.Andr.313, Ph. 1128; φ. ἔλαττον ἢ πρότερον Isoc.12.47, etc.; οὐ σμικρὸν φ. ἐς τὰς Ἀθήνας E.Heracl.386: also μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φ. X.Cyr.4.3.7.

c. of those who agree in opinion, τά τινος φρονεῖν to be of another's mind, be on his side or of his party, Hdt.2.162, etc.; τὰ σὰ φ. Id.7.102; εὖ φ. τὰ σά S.Aj.491; φ. τὰ Βρασίδον Ar.Pax640 (troch.), cf. D.18.161; also ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα thinking like me, Il.15.50, cf. S.Ant.374 (lyr.); τὠυτὸ or κατὰ τὠυτὸ φ. to be like -minded, make common cuase, Hdt.1.60, 5.3; ἐμοὶ φ. ξυνῳδά Ar.Av.635 (lyr.): opp. ἀμφὶς φ. think differently, Il.13.345; ἄλλῃ φ. think another way, h.Ap.469.

III. comprehend, γιγνώσκω, φρονέω Od.16.136, al.: more freq. c. acc., to be well aware of .., τὰ φρονέουσ' ἀνὰ θυμόν, ἃ ..2.116; οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσίν paying no heed to it, 14.82; φ. τὴν ἡμέραν pay regard to it, Ep.Rom.14.6; consider, ponder, Il.2.36, 18.4, al.

IV. to be in possession of one's senses, sts. almost = ζῆν, to be sensible, be alive, ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ' ἐλέησον, for ἔτι ζῶντα, Il.22.59; θανόντι δ', οὐ φρονοῦντι, δειλαία χάρις ἐπέμπετο A.Ch.517; ἐν τῷ φ. γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος S.Aj.554; μηδὲ ζῆν .., μηδὲ φρονεῖν Pl.Sph.249a; but also, to be in one's senses or right wits, φρονοῦντα, opp. μεμηνότα, S.Aj.82, cf. 344; ἔξω ἐλαύνειν τινὰ τοῦ φρονεῖν E.Ba.853; φρονεῖς ὀρθὰ κοὐ μαίνῃ Id.Med.1129; ἐξεστηκὼς τοῦ φρονεῖν Isoc.5.18; τὰ φαλάγγια τοῦ φ. ἐξίστησι X. Mem.1.3.12; οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖν S.OC1666; ἐγὼ νῦν φρονῶ τότ' οὐ φρονῶν E.Med.1329; φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς though in thy wits thou'rt nothing wise, Id.Ba.332 (for εὖ φ. v. supr.1.2); ὁρώντων, φρονούντων, βλεπόντων ὑμῶν Aeschin.3.94: ζῶν καὶ φρονῶν alive and in his right mind, freq. in Inscrr., IGRom.1.804 (Perinthus), etc.; ζῶν καὶ φρενῶν (sic) Jahresh.23 Beibl. 206 (ibid.), Rev.Arch.21 (1925).240 (Callatis); νοῶν καὶ φρονῶν Test.Epict.1.2, PPetr.3p.4 (iii B.C.).