Previous: μάκροςNext: μακρόσημος


μακρός, ά, όν [ᾰ by nature], long, whether of Space or Time,

I. of Space,

1. in length, long, δόρυ Il.7.140; νέες, νῆες μ. ships of war, Hdt.7.21, Th.1.41, etc. (collect. in sg., A.Pers.380); πλοῖα μ. Hdt. 5.30, Th.1.14; ἐπὶ τὰ -ότερα measured by the longer sides, i. e. length-wise, Hdt.1.50; τὰ μ. τείχη the long walls of Athens, Th.8.71, etc.; ἐν τῷ μακρῷ σκέλει τῷ πὸτ τῷ Ποτειδανίῳ SIG247 iii 11 (Delph., iv B. C.); ἡ μακρά (sc. γραμμή), line traced by δικασταί to indicate the heavier penalty, Ar.V.106; ὁ μ. δρόμος the long-distance torch-race, SIG 1068.9 (Patmos, iii/ii B. C.), al., OGI339.83 (Sestos, ii B. C.).

2. in height, tall, high, μ. Ὄλυμπος, οὔρεα, δένδρεα, κίων, Il.15.193, 13.18,9.541, Od.1.127, etc.; of a man, μακρότερον καὶ πάσσονα θῆκεν ἰδέσθαι 8.20, cf. 18.195; μ. πύκτης PLond.3.1158.6 (iii A. D.).

b. reversely, deep, φρείατα Il.21.197; φάραγξ Herod.8.17.

3. in distance, long, far, remote, κέλευθος Il.15.358; οἶμος Hes.Op.290; ναυτιλίαι Hdt.1.1; στόλος S.Ph.490; μ. ἐπιβοήθειαι long marches to aid, X.Cyr.5.4.47; remote, ἀποικία A.Pr.814; τὰ μακρότατα the remotest parts, Hdt.2.32: freq. in neut. sg. and pl. as Adv., μακρὰ βιβάς, βιβάσθων, with long strides, Il.7.213, 13.809; μακρὰ ῥίψαις, δισκήσαις, Pi.P.1.45, I.2.35; -ότερον σφενδονᾶν X.An.3.4.16; μακρὸν ἀῦ̈σαι, βοᾶν, to shout so as to be heard afar, i. e. loudly, Il.3.81, 2.224; μακρὰ μεμυκώς 18.580; μακρὸν ἠχεῖν Pl.Prt.329a; κλάειν σε μακρὰ κελεύσας Ar.Eq.433 (v. κλαίω and infr. v); later by analogy, μακρὰ χαίρειν φράσας τῷ ναυπηγῷ Luc.Nav.2, cf. Apol.3, al., D.C.46.3; cf. μακράν.

4. generally, large in size or degree, great, ἤπειρος A.Eu.75; ὄλβος Pi.P.2.26; πλοῦτος S.Aj.130; τιμήματα Arist.Pol. 1278a23, cf. 1297b4 (Sup.); οὐσία ib.1290b16, 1321a11; μακροτέρα ἀρετά Pi.I.4(3).13; ἐλπίσαντες μακρότερα μὲν τῆς δυνάμεως, ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως Th.3.39; μ. τραπεζῖται, perh. big bankers, Cat.Cod. Astr.7.222.

5. dat. μακρῷ, to strengthen Comp. and Sup., by far, μ. πρῶτος Hdt.1.34; ἄριστος μ. Id.9.71; ἀσθενεστέρα μ. A.Pr.514, cf. Pl.Phlb.66e; μ. μάλιστα Hdt.1.171, cf. A.Eu.30, etc.; κάκιστα δὴ μ. S.Ant.895: also with Verbs implying comparison, ἀριστεύει μ. A.Pr.890 (lyr.), cf. D.H.1.2.

II. of Time, long (Hom. only in Od.), ἤματα, νύξ, 10.470, 11.373; αἰών v. l. in Pi.N.3.75; μ. χρόνος Hdt.1.32, etc.; οὐ μ. χρόνου for no long time, S.Ant.1078, etc.; διὰ μ. χρόνου A.Pers.741 (troch.); ἐν χρόνῳ μ. S.OC88, etc.; δι' αἰῶνος μ. A.Supp.582 (lyr.); τὸν μ. βίον Id.Pr.449; τοῦ μ. βίου S.Aj.473; μηνὶ -ότερος by a month, Hdt.1.32; μακρῷ (cf. 1.5) πρότερον Gal.8.958; μ. ἐέλδωρ a long-cherished wish, Od.23.54; μ. γόοι, ὀδύρματα, S.El.375, E.Hec.297.

2. long, tedious, Pi.N.4.33, etc.; λόγοι S.El.1335, Th. 3.60, etc.; μακρὰν ἔοικε λέξειν (sc. ῥῆσιν) Ar.Th.382; οὐδὲ εἷς Ὅμηρον εἴρηκεν μακρόν Philem.97.7; μακρόν [ἐστι] c. inf., Lat. longum est, Pi.I.6(5).56; μ. ἂν εἴη γράφειν X.Ages.7.1. Adv. -ρῶς, λέγεσθαι Antiph. 268: Comp. -ότερον, ποιεῖς you are taking too long, PCair.Zen. 48.4 (iii B. C.), cf. Philippid.21.

3. Gramm., long in quantity, φωνήεντα Arist.Po.1458a11, D.H.Comp.15; μακρά (sc. συλλαβή), ἡ, A.D.Pron.92.12; ἡ φύσει μ. Id.Adv.179.16: Comp., φωνήεντι μακροτέρῳ Arist.Po.1458a1; also μακρά (sc. προσῳδία), ἡ, mark of long quantity, S.E.M.1.113, D.T.Supp.674.7; ᾱ μακρόν A.D.Pron.112. 6.

III. neut. with Preps. in adverb. sense, διὰ μακροῦ (sc. χρόνου) after a long time, long delayed, E.Hec.320, Ph.1069; οὐ διὰ μακροῦ not long after, Th.6.15,91, Pl.Alc.2.151b (also of place, οὐ διὰ μ. τῆς Ῥώμης D.H.9.56); διὰ μακρῶν E.Fr.420.1; διὰ μακρᾶς Phalar.Ep. 69.1; but διὰ μακρῶν at great length, Pl.Grg.449b, etc.; διὰ μακροτέρων Isoc.4.106; μικρῷ διὰ μ. at somewhat greater length, Arist. Pol.1279b11.

2. ὄλβος οὐκ ἐς μακρὸν ἔρχεται for no long time, Pi. P.3.105; ἐς τὰ μακρότατα to the utmost, Th.6.31; v. μακράν 11.

3. ἐπὶ μακρόν far, a long way, πορεύεσθαι X.Cyr.5.4.47; of Time, Call. Del.255; ὅσον ἐπὶ μακρότατον οἷοί τε ἐγενόμεθα ἐξικέσθαι ἀκοῇ Hdt. 4.16, cf. 2.34 (ἐπὶ omitted 1.171 codd.); τοσόνδε ἐπὶ μ. ἐπυθόμην Id.2.29; ἐπὶ μακρότερον yet more, Th.4.41.

IV. regul. Comp. and Sup., v. supr.: irreg. Comp. μάσσων, Sup. μήκιστος, v. sub vocc.

V. Adv. -ρῶς at great length, opp. συντόμως, Arist.Rh. 1416b4; slowly, Plb.3.51.2; μ. ἔχειν τοῖν σκέλοιν have long legs, Philostr.Gym.31; of pronunciation, D.H.Comp.15; μ. ἐκφέρειν συλλαβήν Str.13.1.68: but the Adv. is usu. expressed by neut. μακρόν or μακρά, cf. supr. 1.3; μακρὰ κλάειν to howl loudly, Ar.Th.211; οἰμώξει μ. Id.Av.1207, Pl.111; ὀτοτύζεσθαι μ. Id.Lys.520; τί μακρὰ δεῖ λέγειν; Antiph.33.5; also by μακράν (v. sub voc.); or by neut. with a Prep., v. supr. 111: for Comp. and Sup. of the Adv., v. μακροτέρως, μακροτάτω: neut. pl. -ότερα as Adv., Pl.Phdr.250c, al.—
Fem. μακρά not to be confused with μάκρα (q. v.). (Cf. Avest. mas-'long', Lat. ma^cer.)