Previous: παραγχυσίαNext: παραγωγεύς


παρ-άγω, fut. -ξω Phld.Rh.1.19 S.: pf. παραγέωχα PTeb.5.198 (ii B. C.), παραγείοχα Stud.Pal.22.3 (ii A. D.):—
lead by or past a place, c. acc. loci, Hdt.4.158, cf. 9.47; πάραγε πτέρυγας fly past, E.Ion166 (lyr.); π. θριάμβους App.Mith.117, cf. BC2.101; of a person, ἐν θριάμβῳ παράγεσθαι Plu.Caes.55.

2. in Tactics, march the men up from the side, bring them from column into line, π. τοὺς ἐπὶ κέρως πορευομένους ..εἰς μέτωπον X.HG7.5.22, cf. Cyr.2.3.21, An.4.6.6; τὰς [τάξεις] εἰς τὰ πλάγια ib.3.4.14; ἔξωθεν τῶν κεράτων ib.3.4.21.

3. bring round or forward, ἀγκῶνα παρὰ τὸ στῆθος Hp.Art.2, cf. 74; twist round or out of place, Alex.Aphr.in Sens.16.19.

4. π. ὑπόχυμα couch a cataract, Gal.Thras.23.

5. divert, ὑδραγωγόν POxy.971 (i/ii A. D.).

II. lead aside from the way, mislead, ἔννυχοι πάραγον κοῖται Pi.P.11.25; σοφία παράγοισα μύθοις Id.N.7.23; π. τινὰεἰς ἀρκύστατα A.Pers.99 codd. (lyr.); π. ψεύδεσι Pl.R.383a; φενακίζειν καὶ π. D.22.34, cf. PMagd.12.7 (iii B. C.), PCair.Zen.289.20 (iii B. C.):—
Pass., φόβῳ παρηγόμην S.OT974; λόγοις παράγεσθαι Th.1.91; ἀπάτῃ π. ὑπό τινων ib.34; νέοις παραχθείς E.Supp.232.

2. divert from one's course, influence, Μοίρας Hdt.1.91: c. acc. pers. et gen. rei, divert from, [τινὰ] τοῦ τῆς ῥητορικῆς τέλους Phld.l.c.; induce, lead to or into a thing, ἔς τι E.IT478: mostly in bad sense, π. ἐς ἀμπλακίην, ἐς ἀναιδείην, Thgn.404, Archil.78:—
Pass., to be influenced, persuaded, οἷοι θυσίαις τε καὶ εὐχωλαῖς παράγεσθαι Pl.R.365e, cf. Lg. 885b, Th.2.64; λόγῳ παραχθέντες X.Mem.4.8.5: c. inf., παρηγμένος μισθοῖς εἰργάσθαι τι S.Ant.294.

3. of things, lead aside: hence, wrest, π. τοὺς νόμους ἐπί τι pervert the laws to this end, Pl.R.550d, cf. Is.11.36; οἱ θεοὶ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν π. Lycurg.92; π. τὴν ἀλήθειαν Philostr.Ep.35:—
Pass., τὰ γράμματα παρῆκται, from age, Paus.6.19.5.

4. avert, πειθοῖ καὶ λόγῳ τὴν ἀνάγκην Plu.Phoc.2.

5. change slightly, of letters in the derivation of words, Pl.Cra.398c, 398d, 400c, Plu.2.354c: freq. in Gramm. in Pass., to be derived, ἀπό ..Demetr.Lac.Herc.1014.58, D.T.641.4, A.D.Pron.34.25; ἐκ ..Id.Synt.111.2; παρά c. acc., Id.Adv.146.10: c. gen., τὸ μελιτηρὸν τοῦ τηρεῖν [παραχθέν] Id.Pron.30.17: generally, to be formed, διὰ τοῦ "θεν" Id.Adv.184.12; τὴν κτητικὴν διὰ τῆς "οι" π. Id.Pron.109.6; to be inflected, ἀντωνυμίαι ὡς ὀνόματα εἰς τὰ γένη καὶ τὰς πτώσεις π. ib.111.2, cf. Synt.110.8; ὁ ἀνδριὰς οὐ λέγεται ξύλον, ἀλλὰ παράγεται ξύλινος is called by a modification, Arist.Metaph.1033a17.

III. bring and set beside others, bring forward, introduce, ἐς μέσον Hdt.3.129; εἰς τὸ μέσον Pl. Lg.713b; εἰς ὑμᾶς Antipho 4.1.5; π. εἰς τὸν δῆμον bring before the people, Lys.13.32, cf. Th.5.45; εἰς τὸ δικαστήριον before the court, D.26.17; παραχθῆναι τὴν γραφήν Antipho 2.3.6; also, bring forward as a witness, etc., τὸν ἥκοντα παρήγαγον D.18.170:—
Med., μάρτυρα παραγόμενος Pl.Lg.836c.

b. introduce on the stage, bring in, Ath. 3.117d, 6.230b, al., D.L.2.28, prob. in Anon. de Com.(CGF p.7); οἵους οἱ κωμῳδοδιδάσκαλοι π. ἀγροίκους Arist.EE1230b19: hence, represent, portray, τοξότας αὐτοὺς παρήγαγον Corn.ND32, cf. 14 (Pass.).

c. produce, deliver, ἐπὶ τὰ χώματα καλαμείαν PTeb.5.198 (ii B. C.), cf. 92.8 (ii B. C., Pass.).

2. bring in, with a notion of secrecy, ἄνδρας π. ἔσω Hdt.5.20:—
Pass., come in stealthily, slip in, π. γὰρ ἐνέρων δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας S.El.1391 (lyr.); of things, τὸ ὕδωρ ὀρύγμασι καὶ τάφροις εἰς τὸ πεδίον π. Plu.Cam.4.

IV. carry on, protract, τὴν πρᾶξιν D.S.18.65; π. τὸν χρόνον pass it, Plu.Agis13, etc.; v. infr. B. III.

V. direct, guide, κῆτος παραγόμενον εὐπειθῶς Id.2.981a.

VI. produce, create, Plot.6.8.20, etc.; τὸ παράγον, opp. τὸ παραγόμενον, Procl.Inst.7, cf. Dam.Pr.32, etc.:—
Pass., ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων τελειότερα παράγεται Iamb.Myst.3.22, cf. Gp.9.1.1.

VII. draw along, ἄνωθεν κάτω τὰς χεῖρας (in massage), Herod.Med. ap. Orib.6.20.8.

B. intr., pass by, pass on one's way, X.Cyr.5.4.44, Euphro 10.15, Plb.5.18.4, etc.; τοῖς παράγουσιν χαίρειν IPE2.378 (Phanagoria): also c. acc., pass by, μνήματα Lyr.Alex.Adesp.37.25; κώμην PTeb.17.4 (ii B. C.).

2. pass away, LXX Ps.143(144).4, 1 Ep.Cor.7.31:—
in Pass., 1 Ep.Jo.2.8,17.

II. pass along the coast, Plb.4.44.3; simply, go, εἴσω πάραγε Men.Epit.188, cf. 194, Sam.80, Pk.275.

III. delay (v. supr. A. IV), παρῆγον ἐφ' ἱκανὸν χρόνον D.S.11.3; ἐξέκρουε καὶ π. Plu.Rom.23.