Previous: θαῦμαNext: θαυμαίνω


θαυμ-άζω, Ion. θωμ-, Att. fut. θαυμάσομαι A.Pr.476, E.Alc.157, Pl.Prm.129c, Ep. θαυμάσσομαι Il.18.467; also θαυμάσω Hp.Nat.Puer. 29, Plu.2.823f, etc. (in X.Cyr.5.2.12 θαυμάζουσι is restored for -σουσι, θαυμάσετε is v.l. for -σαιτε, Id.HG5.1.14): aor. ἐθαύμασα A.Th.772 (lyr.), etc., Ep. θαύμασα h.Merc.414: pf. τεθαύμακα X.Mem.1.4.2, etc.:—
Med., Gal.Med.Phil.2 (v.l.), Ael.VH12.30: aor. 1 ἐθαυμασάμην v.l. in Aesop.92; οὐκ ἂν θαυμας ώμεθα (leg. -σαίμεθα) Procl.in Prm.p.750S.; θαυμάσαιτο v.l. in J.BJ3.5.1:—
Pass., fut. -ασθήσομαι Isoc.6.105, Th.2.41: aor. ἐθαυμάσθην Id.6.12: pf. τεθαύμασμαι Plb.4.82.1.

1. abs., wonder, marvel, Il.24.394, Pl.Hp.Ma.282e, etc.

2. c. acc., marvel at, Il.24.631, etc.; πτόλεμόν τε μάχην τε 13.11; τύχη θαυμάσαι μὲν ἀξία S.OT777, cf. OC1152, El.393:—
Pass., ὡς τέρας θ. Hdt.4.28; μὴ παρὼν -άζεται I wonder why he is not present, S.OT 289.

b. honour, admire, worship, once in Hom. (but cf. θαυμαίνω), οὔτε τι θαυμάζειν ..οὔτ' ἀγάασθαι Od.16.203; freq. later, as Hdt.3.80, A.Th.772 (lyr.), S.Aj.1093, etc.; θ. τύμβον πατρός E.El.519; μηδὲ τὸν πλοῦτον μηδὲ τὴν δόξαν τὴν τούτων θαυμάζετε, ἀλλ' ὑμᾶς αὐτούς D. 21.210; μηδὲν θ., Lat. nil admirari, Plu.2.44b; technically, of the attendance of small birds on the owl, Arist.HA609a15; θ. πρόσωπον to show respect to a person, i.e. comply with their request, LXX Ge. 19.21; θ. τινά τινος for a thing, Th.6.36; θ. τινὰ ἐπὶ σοφίᾳ Pl.Tht. 161c, X.Mem.1.4.2; ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν νεανίσκον Plu.Rom.7:—
Pass., to be admired, Hdt.7.204; ὑπό τινος Id.3.82; ἔν τινι Th.2.39; τῶν προγεγενημένων μᾶλλον -θησόμεθα Isoc.6.105; τοὺς ὁμοίως τεθαυμασμένους [ποιητάς] Phld.Po.5.31; διά τι Isoc.4.59: c. gen., τῆς ῥώμης Philostr.VA7.42; χάρις δ' ἀφ' ἡμῶν ὀλομένων -άζεται A. Th.703; τὰ εἰκότα θ. to receive proper marks of respect, Th.1.38; θ. τινί Id.7.63.

c. say with astonishment, ἵνα μηδεὶς .."εἶτα τότ' οὐκ ἔλεγες ταῦτα ..;" θαυμάζῃ D.19.25.

3. c. gen., wonder at, marvel at, τούτου (cj. for τοῦτο) Lys.7.23: c. part., ὃ δ' ἐθαύμασά σου λέγοντος Pl.Prt.329c, cf. Cri.50c; θ. τῶν προθέντων αὖθις λέγειν Th.3.38; θ. τί τινος to wonder at a thing in a person, E.Hipp.1041; ὃ θ. τοῦ ἑταίρου Pl.Tht.161b, cf. R.376a: c. dupl. gen., θ. τούτου τῆς διανοίας Lys.3.44:—
these phrases are used in Att. as a civil mode of expressing dissent.

4. rarely c. dat. rei, to wonder at, Th.4.85.

5. folld. by Preps., τὰ -όμενα περί τινος Pl.Ti.80c; θ. περί τινος τί τῇ τέχνῃ συμβάλλεται Sosip.1.37; ἐπί σου θαυμάζω, πῶς δύνῃ .. Plb.23.5.12; θαυμάσονται ἐπ' αὐτῇ LXXLe.26.32.

6. freq. folld. by an interrog. sentence, θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη Il.2.320; θ. ὅστις ἔσται ὁ ἀντερῶν Th.3.38; θαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία X. HG2.3.17; θ. ὡς οὔπω πάρεισιν Th.1.90, cf. X.Cyr.1.4.20, etc.; θ. ὅτι I wonder at the fact that .., Pl.R.489a; πολλάκις τεθαύμακα ὅπως .. Com.Adesp.22.46D.; but more commonly, θ. εἰ .. I wonder if .., as a more polite way of saying I wonder that .., Hdt.1.155, S. OC1140, Pl.Phd.97a; ἐὰν ..λέγω, μηδὲν θαυμάσῃς Id.Smp.215a; ὃ καὶ θαυμάζω, εἰ .. D.19.86; θαύμαζον ἀκούων, εἰ σὺ μὴ εἴης .., Lat. mirum ni .., Ar.Pax1292 (hex.).—
This construction is freq. combined with one or other of the foregoing.

b. c. acc., θαύμαζ' Ἀχιλῆα, ὅσσος ἔην οἷός τε Il.24.629; Τηλέμαχον θαύμαζον, ὃ θαρσαλέως ἀγόρευε they marvelled at Telemachus, that he spake so boldly, Od. 1.382; τὸ δὲ θαυμάζεσκον (Ion. impf.), ὡς .. 19.229; θ. σοῦ γλῶσσαν, ὡς θρασύστομος A.Ag.1399, etc.: sts. without a connective, ἀλλὰ τὸ θαυμάζω: ἴδον .. Od.4.655; σοῦ ..θαυμάσας ἔχω τόδε: χρῆν γὰρ .. S. Ph.1362: sts. c. inf., θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον, αἰχμητὴν ἔμεναι Il.5.601.

c. c. gen., θ. τινός, ἥντινα γνώμην ἔχων κτλ. Antipho 1.5; θ. τῶν ..ἐχόντων ὅπως οὐ λέγουσιν Isoc.3.3; θ. αὐτοῦ τί τολμήσει λέγειν D.24.66; θαυμάζω τινὸς ὅτι .. Isoc.4.1; θ. τῶν δυναστευόντων εἰ ἡγοῦνται I wonder at men in power supposing, ib.170; ὑμῶν θ. εἰ μὴ βοηθήσετε X.HG2.3.53; also θ. αὐτοῦ ..τοῦτο, ὡς .. Pl.Phd.89a.

7. c. acc. et inf., πενθεῖν οὔ σε θ. E.Med.268, cf. Alc.1130: after a gen., θαυμάζω δέ σου ..κυρεῖν λέγουσαν A.Ag.1199.